فارسی (Thornhill Community Hockey League)

Printفارسی

لیگ هاکی منطقه تورن هیل

" هاکی فقط برای سرگرمی"

لیگ خانگی

از بذل توجه شما نسبت به لیگ هاکی  تشکر می شود

هیچ گونه تماس فیزیکی  در بخش‌های لیگ خانگی ما وجود ندارد

برنامه لیگ هاکی منطقه تورن هیل برای  پسران و دختران راه مناسبی است تا هاکی تفریحی را تجربه کنند. تمرکز اصلی لیگ خانگی ما روی ایجاد محیطی مناسب برای بازیگران است تا از ورزش زیبای حاکی لذت ببرند

 • تمام برنامه‌های ما با کمک مربی برای پسران و دختران ۴ تا ۱۷ ساله ارائه می گردد

 • برای بازی در لیگ خانگی نیاز به داشتن تجربه بازی هاکی نیست

 • امتحان ورودی ندارد

 • تمام بازیکنان وقت مساوی برای استفاده از یخ خواهند داشت

 • دسته بندی تیم‌ها بصورت متعادل

 • بازی و تمرین هفتگی

 • پیشرفت اعتماد به نفس و روحیه تیمی

 • دوست یابی برای همیشه 

 • جلیقه و جوراب برای بازیکنان

 • عکسهای تکی و دسته جمعی

 • جشن و قدر دانی از بازیکن برتر فصل، مربی و حامیان برنامه

هیچ گونه محدودیت  از طرف شهرداری برای بازی در لیگ هاکی منطقه تورن هیل وجود ندارد